CoPassion - Myötätunto työelämässä

CoPassion

CoPassion tutki ja kehitti myötätunnon suurta voimaa työelämässä. Myötätunto on toisten tunteiden ja tarpeiden todesta ottamista sekä toisten parhaaksi toimimista. Myötätunto on parhaimmillaan myös myötäintoa; toisten iloissa ja innoissa mukana elämistä.

CoPassion kokosi yhteen monitieteisen ryhmän tutkijoita. Tutkijat tutkivat myötätunnon vaikutuksia työyhteisöjen hyvinvoinnille ja kehittivät keinoja lisätä myötätuntoa työelämään.

Tutkimuksen intohimona oli muuttaa työelämää niin, että inhimillisyys ja tuottavuus kukoistaisivat samoilla työpaikoilla. CoPassion ponnisti Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta ja työtämme rahoittavat Creddo ja Oiva laina. Myötätuntoa tutkimukselle toivat lukuisat yrityskumppanit.

Kiitos kaikille mukana olleille!

Myötätunto

Myötätunto on syvä kokemuksen lähde, jolla on merkitystä sekä antajalle, vastaanottajalle että sivuseuraajalle. Kokemus hyvän tekemisestä ja hyvän saamisesta tekee elämästä elämisen arvoisen.

Myötätunto on sarja päällekkäisiä tapahtumia ihmisen vuorovaikutuksessa. Empatia on tärkeä myötätunnon elementti: täytyy huomata toisen ilo tai kärsimys ja osata asettua toisen asemaan. Empatiaa täydentää motivaatio tehdä hyvää, suunta kohti toisen parasta. Tärkein myötätunnon hetki on kuitenkin, kun myötätunto tulee näkyväksi toiminnana. Ilman tekoja myötätunto ei ole myötätuntoa.

Myötäinto

Myötätunto on jo pitkään määritelty tutkimuksissa toisen kärsimyksen lievittämiseksi. Tutkimuksen mukaan myötätunto on yhtä lailla osa myötäintoa, toisen innostuksen jakamista. Myötäinto on myötätunnon kaksonen, se koostuu samoista elementeistä kuin myötätunto; kyky huomata toisen ihmisen emotionaalinen tila sekä toimet, joilla myötätunto ilmaistaan. Esimerkiksi toisen menestyksen tekeminen näkyväksi työyhteisössä antamalla tunnustusta voi olla myötäintoa.

Myötätunto ja empatia työelämässä

Myötätunnolla on valta mullistaa suhteet ja yhteisöt: työelämässä myötätunto kiihdyttää paitsi merkityksellisyyden kokemusta myös työtovereiden sosiaalisia suhteita, innovaatioita, kognitiivista suorituskykyä, työhyvinvointia ja hyviä asiakassuhteita. Noudattamisen arvo on myös korvaamaton: entä jos menestystäsi ei huomata työyhteisössä millään tavalla? Eikö se olisi murskaavaa, jos kukaan ei riemuitsisi kanssasi?

Alta löydät vinkkejä paremman työyhteisön rakentamiseen:

 

Antajana

 1. Ole tavoitettavissa. Kysy ja tarjoa apua. Johtajalle on erityisen tärkeää pitää ovi auki kuvaannollisesti ja kirjaimellisesti.
 2. Tutustu kollegoihisi. Kun tunnet kollegasi, osaat vastata kollegasi avun tarpeeseen hänelle sopivalla tavalla. Et koskaan tiedä kaikkea muista, joten kysy ja kuuntele nöyrästi.
 3. Pidä itsesi ajan tasalla itsestäsi. Emotionaalisen myllerryksen aikana pysähdy miettimään omia motiivejasi: miksi toimit samalla tavalla kuin toimit? Autenttisuus on tärkeää, jopa sekaannusta voidaan jakaa.
 4. Uskalla toimia. Uskalla kokeilla myötätunnon ja myötäinnon tekoja. Haasta itsesi tekemään asioita myötätuntoisesti, vaikka et ole varma, osaatko tai haluatko.
 5. Ota aikasi. Muista ajanhallinta, lepo, rajasi sekä myötätunto itseäsi kohtaan. Jos voit hyvin, sinun on helpompi antaa.

 

Vastaanottajana

 1. Näytä kärsimyksesi - ja innostuksesi! Myötätunnon ja innostuksen syntymisen edellytys on, että joku tekee kärsimyksensä ja innostuksensa näkyväksi muille. On mahdotonta reagoida näkymättömään.
 2. Vastaanota tarjottu apu. Luota hyvään, Avuntarjoajalla ei ehkä ole mitään taka-ajatuksia.
 3. Ole rehellinen ja pidä rajasi. Auttajan hyvät teot saattavat tuntua sinulle vääriltä. Sano se ääneen. Kenelläkään ei ole oikeutta päättää mitä tarvitset.
 4. Älä pelkää heikon leimaa. Kykymme auttaa ja saada apua on ollut ihmiskunnan menestyksen ydin evoluutiossa. Miksi sen pitäisi olla merkki heikkoudesta nykyaikaisessa työelämässä?
 5. Antaja ei ole parempi kuin vastaanottaja. Myötätunto ja innostus ovat parhaimmillaan, kun ne syntyvät ajatuksesta tasa-arvoisesta ihmiskunnasta: meillä on jotain yhteistä - siksi jaamme oman. Antajan ja vastaanottajan roolien ei pitäisi olla valta-asemia tai ylivallan osoittamista, vaan elävän vuorovaikutuksen eläviä tilanteita.

 

Työyhteisönä

 1. Ottakaa aitous yleiseksi normiksi. Myötätunnon ja innostuksen siipi on työkulttuuri, jossa sallitaan olemassaolo kokonaisuutena, ei pelkästään työtehtäviä suorittavana aikaresurssina. Aitoisuus ei kuitenkaan tarkoita hallitsematonta tunteiden roiskumista.
 2. Päättäkää asiat yhteisönä. Yhteispäätös vahvistaa sosiaalisia suhteita työpaikalla. Esimerkiksi työyhteisön osallistuminen rekrytointipäätöksiin auttaa rekrytoimaan uusia työhön soveltuvia työntekijöitä myös sosiaalisena yhteisönä.
 3. Näyttäkää arvostusta. Näyttäkää sanat ja teot toistensa saavutuksista, pienistä ja suurista. Tämä on erityisen tärkeää myötätunnon kulttuurille.
 4. Juhlikaa ja hassutelkaa yhdessä. Teon painopiste on työssä, mutta huumori on mahdollisuus etäisyydellä hankalista asioista. Kollegan vuosipäivän tai tärkeän elämän tapahtuman muistaminen kertoo meille, että yksityiselämän iloja arvostetaan myös työpaikalla ja kaikille tehdään hyviä tekoja.
 5. Käsitelkää ongelmat kiertelemättä. Nostakaa ongelmat pöydälle heti niiden syntyessä, jotta voitte oppia niistä ja siirtyä eteenpäin. Ongelmien voittaminen ja muiden pettäminen muistuttamalla epäonnistumisista tuhoaa tehokkaasti myötätunnon ja onnellisuuden olosuhteet.

 

Vinkit perustuvat tutkimustuloksiin ja alla oleviin lähteisiin:

Lilius et al. (2011) Understanding Compassion Capability

Lilius et al. (2008) The Contours and Consequences of Compassion at Work

Dutton et al. (2014) Compassion at work